Inwestycja prowadzona jest w oparciu o rachunek powierniczy otwarty prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach. W ten sposób zapewniliśmy Państwu bezpieczeństwo wpłacanych na zakup domów środków.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy służy gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, tj. na poczet ceny nabycia prawa będącego przedmiotem danej umowy deweloperskiej. W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata deweloperowi środków na nim zdeponowanych następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej, a ściślej – po kontroli banku i stwierdzeniu, że zakończono dany etap realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Korzyści dla finansującego

  • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego
  • wzrost bezpieczeństwa pieniędzy wpłacanych na podstawie umowy deweloperskiej na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu
  • wsparcie Banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej
  • zabezpieczenie środków pieniężnych przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera