Marcin Filipek
Prezes Zarządu

Swoją funkcję w firmie pełni od 2013 roku. Rodowity skierniewiczanin. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Humanistycznej im. prof. Szczepana Pieniążka na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie na kierunku „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Odbył roczną praktykę zawodową wraz z kursem w Instytucie Edukacji Europejskiej Korporacji SEDPOL Sp. z o.o. Posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami, nadaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Karierę zawodową od 2001 roku wiązał z szeroko pojętym obrotem nieruchomościami. Związany z takimi firmami jak Biuro Nieruchomości Teresa Lubecka, RB Logistic Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo EL-IN Sp. z o.o. oraz ELIN-GESLAN Sp. z o.o.

Pasjonat kolarstwa oraz czarnobiałej fotografii. Niepoprawny optymista. Zawsze dąży do realizacji wyznaczonych celów.


mgr inż. Dariusz Wach
Wiceprezes Zarządu

Jeden z udziałowców Spółki. Urodzony w 1970 roku, wykształcenie wyższe. Absolwent SGGW w Warszawie na Wydziale Ogrodnictwa. Dyrektor d/s finansowych i Członek Zarządu w Przedsiębiorstwie „EL-IN” Sp. z o.o., posiada ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych i energetycznych. Specjalista w weryfikacji dokumentacji technicznej oraz w przygotowywaniu kosztorysów inwestorskich jak i przedmiarów robót. Najwięcej czasu poświęca rodzinie oraz analizie techniczno-ekonomicznej rozwiązań w realizowanych projektach.